ARROW

netapp smart decisions
facebook facebook
 • dot dot

Skoč do polí

Americký výrobce úložných systémů podepsal s firmou CSI Leasing smlouvu o finančních službách v regionu střední a východní Evropy, která zvýší jejich dostupnost.

Skoč do polí

České firmy mají jednodušší přístup k špičkovým řešením pro bezpečné ukládání a zálohování dat od společnosti NetApp. Americký výrobce úložných systémů podepsal s firmou CSI Leasing smlouvu o finančních službách v regionu střední a východní Evropy, která zvýší jejich dostupnost. Souvisí to s probíhající expanzí NetApp na evropském trhu. Dohoda o spolupráci v Čechách, Polsku a na Slovensku navazuje na smlouvu, kterou společnosti uzavřely na sklonku loňského roku pro německý trh.

CSI Leasing se specializuje na operativní leasing informačních technologií. Ten v porovnání s tradičním finančním leasingem poskytuje zákazníkovi možnost rozhodnout se, jestli po jeho skončení IT zařízení odkoupí, vrátí nebo vymění a bude pokračovat v leasingu. Firmy tak mohou lépe plánovat svoje cash flow, protože dopředu přesně vědí, kolik finančních prostředků musí vyčlenit na informační technologie. „Tuto možnost financování teď nabízíme i při datových úložištích NetApp,“ řekl výkonný ředitel CSI Leasing pro střední a východní Evropu Martin Kardoš.

Společnost NetApp patří k nejvýznamnějším výrobcům úložných zařízení a řešení pro správu dat. Výrobě datových úložišť se věnuje od svého vzniku v roce 1992. Vyvinula speciální koncept samostatného neprogramovatelného serveru, který není zatížený složitým operačním či souborovým systémem. „Vymysleli jsme bednu, která dělá jenom jednu věc, a to je ukládání dat,“ vyhlásil pro San Francisco Chronicles jeden ze tří zakladatelů firmy David Hiltz. Společnost v minulém obchodním roce dosáhla obrat 4,785 miliardy USD a čistý příjem 624 miliónů USD.

Podle M. Kardoše požadavky na ukládání dat v korporátní sféře enormně stoupají. Technologie NetApp se vyznačují vysokou flexibilitou, protože umožňují rozšiřovat datovou kapacitu plynule bez toho, aby organizace musela měnit celou existující infrastrukturu a procházet znovu procesem implementace. Největší překážkou při modernizaci informačních technologií jsou vysoké počáteční investice. „Tento problém je možné překlenout prostřednictvím operativního leasingu. Proto NetApp hledal partnera, který jeho zákazníkům umožní profinancovat tyto investice. Budeme však i sami proaktivně vyhledávat nové obchodní příležitosti a podporovat expanzi NetApp ve střední a východní Evropě,“ naznačil M. Kardoš.

S operativním leasingem firmy získají nejen větší finanční, ale i technologickou flexibilitu. Když se firma po dvou letech rozhodne pro obnovu nebo modernizaci úložných zařízení, operativní leasing jí to zcela zjednoduší. CSI Leasing staré zařízení vymění za nové při nezměněné výšce měsíční splátky. Navíc se postará o bezpečné zneškodnění citlivých dat na starých zařízeních, která zabezpečí podle přísných bezpečnostních standardů. Zákazník obdrží certifikát, že data byla zničená v souladu s normami.

Proč Leasing IT

Zavedení leasingové strategie vám přináší výhody, se kterými bude
souhlasit jak IT, tak i ekonomické oddělení společnosti.

Proč Leasing IT
Zavedení leasingové strategie vám přináší výhody, se kterými bude
souhlasit jak IT, tak i ekonomické oddělení společnosti.

Výhody pro IT oddělení
 • Využití moderní a výkonné technologie vašimi zaměstnanci při současné strategii obnovy.
 • Šetřete čas – pronajímatel spravuje online detailní informace o IT zařízení.
 • Zlepšete flexibilitu při rozšíření anebo obnově technologií podle měnících se potřeb.
 • Omezte náklady a rizika spojená se skladováním zastaralého IT zařízení.
 • Zredukujte náklady na odstranění IT zařízení a pracovní sílu.

Výhody pro ekonomické oddělení

 • Leasing je levnější než vlastnictví.
 • Využijte hotovost na aktivity generující zisky, ne na znehodnocující se aktiva.
 • Řízení rozpočtů s předvídatelným cash-flow.
 • Nastavte si platby na délku životnosti IT zařízení a eliminujte nesoulad s odpisy a znehodnocením zařízení.
 • Leasingové splátky jsou 100% uznatelným operativním nákladem.
 • Aktiva, které jsou mimo účetnictví, zlepšují ekonomické ukazatele.
 • Značné snížení nákladů souvisejících s odstraněním IT zařízení.


O tom, jak CSI řeší další klíčové problémy a snižuje náklady během celého
životního cyklu IT zařízení se více dočtete na webových stránkách:
www.csileasing.cz

CSI Leasing Czech s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

tel +420 222 755 222
fax +420 222 755 229
email: Cenek.Ohanka@csileasing.cz
www.csileasing.cz

CSI Leasing

CSI leasing je jednou z největších soukromých nezávislých leasingových společností na světě. Je schopna řešit jak místní tak i mezinárodní leasingové potřeby.

Leasing je strategií a souborem služeb, které pomáhají řídit životní cyklus zařízení.

Flexibilita
CSI leasing má maximální flexibilitu a zkušenost nabídnout Vám mnoho produktů a řešit každý případ individuálně , aby se mohl co nejlépe přizpůsobit Vašim požadavkům.

Mimořádná „back-office“ podpora pro vás

Osobní přístup CSI k službám znamená větší přesnost a méně stresu pro Vás. Váš leasing bude řízen lidmi, které znáte a nízká fluktuace našich zaměstnanců znamená, že se budete tešit ze spolupráce se stejným týmem lidí, během celé doby trvání Vašeho leasingu.

Stabilita

Již 40 let má CSI stabilní růst, finanční úspěch a stálý management. To znamená, že tu budeme pro Vás, abychom mohli financovat Vaše projekty a plnili naše závazky.

Mezinárodní rozsah

S dceřinými společnostmi v Severní, Střední a Jižní Americe, Evropě a Asii může CSI řešit Vaše mezinárodní i místní leasingové potřeby.
CSI Leasing Czech s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

tel +420 222 755 222
fax +420 222 755 229
email: Cenek.Ohanka@csileasing.cz
www.csileasing.cz

PROČ LEASING U CSI

Společnosti, které jsou již partnerem CSI vědí, že leasing technologií
je něco víc než jen forma financování. Pro ně je leasing strategií a souborem služeb, které jim pomáhají řídit životní cyklus zařízení. Tu je vysvětlení jak:

Nezávislost
Protože CSI je nezávislá na prodejcích a výrobcích, můžeme vám pomoci vytvořit jeden leasingový program pro všechny vaše nákupy hardware. Naše nezávislost poskytuje i flexibilitu, výhodnější podmínky při konci leasingu a větší efektivnost pro vaše leasingové programy.

SmartTrack SM čtvrtletní leasingový program
Tento čtvrtletní leasingový program , CSI SmartTrack, zabezpečuje jednoduchý a racionální proces pro řízení komplikovaných nákupů velkého množství zařízení. Kdo by neocenil minimum dokumentace v kombinaci s jednoduchým a pro zákazníka upraveným postupem?

Služby na konci doby leasingu
Leasujte s CSI a uvidíte drastické snížení vašich nákladů spojených s likvidací zařízení. Zkoordinujeme převoz, poskytneme online informace o zařízení, které přijmeme a ochráníme vaše údaje.

Online informace o zařízení
MyCSI zabezpečuje online přístup k detailním informacím o zařízení, které máte na leasing. Na konci doby leasingu si můžete stáhnout informace o převozu vráceného zařízení i certifikáty o sanitaci zařízení.

Mimořádná „back-office“ podpora pro vás
Osobní přístup CSI k službám znamená větší přesnost a méně stresů pro vás. Váš leasing bude řízen lidmi, které znáte a nízká fluktuace našich zaměstnanců znamená, že se budete těšit ze spolupráce se stejným týmem lidí během celé doby trvání vašeho leasingu.

Stabilita
Již 40 let má CSI stabilní růst, finanční úspěch a stálý management. To znamená, že tu budeme pro vás, abychom mohli financovat vaše projekty a plnili naše závazky.

Mezinárodní rozsah
S dceřinými společnostmi v Severní, Střední a Jižní Americe, Evropě a Asii může CSI řešit vaše mezinárodní i místní leasingové potřeby.
CSI Leasing Czech s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

tel +420 222 755 222
fax +420 222 755 229
email: Cenek.Ohanka@csileasing.cz
www.csileasing.cz